"ปฏิทินท่องเที่ยว"ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว

ช่วงที่ 1
เดือนตุลาคม-มกราคม


ผลผลิต
อาโวกาโด สตอเบอรี่ เคปกูสเบอรี่ องุ่นไร้เมล็ด ปลาเทร้าต์ กาแฟอาราบิก้า

กิจกรรมท่องเที่ยว

  • ปลายฝนต้นหนาว ชมนาข้าวขั้นได
  • เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (พ.ย.-พ.ค.)
  • ถนนเส้นทางดอกไม้ ชมดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งรับลมหนาว (ม.ค.)
  • ประเพณีปีใหม่ม้ง (ม.ค.)

ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว

ช่วงที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม


ผลผลิต
พี้ช เทคทารีน พลัม มัลเบอรี่ ปลาสะเตอร์เจี้ยน

กิจกรรมท่องเที่ยว

  • ชมแปลงพี้ช เก็บลูกพี้ชสดจากต้น
  • เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิริภูมิ

ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว

ช่วงที่ 3
เดือน มิถุนายน-กันยายน


ผลผลิต
พลับ กีวี่ฟรู้ต อาโวกาโด เสาวรสหวาน

กิจกรรมท่องเที่ยว

  • เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว
  • เริ่มฤดูกาลทำนาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง บ้านผาหมอน-หนองหล่ม
Copyright © 2015 Royal-inthanon.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com