"ติดต่อสถานี"
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ส่วนกลาง)

เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778
โทรสาร 053-286779
Email: in7002rpf@gmail.com
Facebook: facebook.com/pages/โครงการหลวงดอยอินทนนท์จองห้องพัก

โทรศัพท์ 053 286 771-2 ต่อ 14-15
โทรสาร 053-286770
Email: royalinthanon@hotmail.com
Line ID: 0807691944
Copyright © 2015 Royal-inthanon.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/pages/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
Youtube youtube.com