"บ้านพัก"


    ราคาบ้านพัก / Room Rate  
ภาพถ่ายบ้านพัก แบบบ้านพัก ตุลาคม – มีนาคม
October - March
เมษายน– กันยายน
April - September
จำนวน/ท่าน
สิริภูมิ A (SIRIBHUM A)

สิริภูมิ A
(SIRIBHUM A)

7,250 +อาหารเช้า
7,250 Included ABF.
5,250 +อาหารเช้า
5,250 Included ABF.
พักได้ 5 ท่าน
5 person.
สิริภูมิ R (SIRIBHUM R)

สิริภูมิ R.
(SIRIBHUM R)

2,600 +อาหารเช้า
2,600 Included ABF.
1,800 +อาหารเช้า
1,800 Included ABF.
พักได้ 4 ท่าน
4 person.
สิริภูมิ B (SIRIBHUM B)

สิริภูมิ B
(SIRIBHUM B)

1,500 +อาหารเช้า
1,500 Included ABF.
1,100 +อาหารเช้า
1,100 Included ABF.
พักได้ 2 ท่าน
2 person.
         

หมายเหตุ

Check in-out: Check in after 14.00 pm. Check out latest 11.00 am.
Address: 202 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160
GPS: 18.542517, 98.519467
Contact: โทรศัพท์ 053 286 771-2 ต่อ 14-15, แฟกซ์ 053-286770
E-mail: royalinthanon@hotmail.com
Line ID: 0807691944
Website: http://www.royal-inthanon.com, http://www.thairoyalprojecttour.com


กรณีจองห้องพัก

โอนเงินมัดจำล่วงหน้าหลังจากจอง 3 วัน 100%
เข้าบัญชี มูลนิธิโครงการหลวงอินทนนท์, ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขาจอมทอง, ประเภทออมทรัพย์, เลขที่ 5 39224 96 45
แล้วส่งสลิปหลักฐานการโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล หรือ Line ID-0807691944


Copyright © 2015 Royal-inthanon.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/pages/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
Youtube youtube.com